Eliminare plagiat”- spune „Adio!” plagiatului ! Imprimă lucrării tale de diplomă originalitatea de care aceasta are nevoie pentru a-ți asigura reușita! Cu un simplu click  vei scăpa de toate grijile legate de lucrarea de licenta diplomă grad doctorat ! E simplu, e sigur, e eficient „Eliminare plagiat”!

Eliminare plagiat” – alternativa ideală de eliminare a plagiatului din conținutul oricărei lucrări diplomă, licenta , disertație master, teză de doctorat, lucrare de grad didactic, etc !

Indiferent de gradul de plagiat ce este determinat prin intermediul diverselor programe IT de verificare anti-plagiat, indiferent de complexitatea lucrării de diplomă ( licenta, disertatie, grad doctorat) , de domeniul vizat ori de tema aleasă, reușim, prin metode specifice editării performante, să vă transformăm lucrarea de licenta/diplomă asupra căreia planează suspiciunea de plagiat într-o lucrare 100 % originală, cu 0 % elemente plagiat.

Eliminare plagiat” dispune de o multitudine de resurse prin intermediul cărora pot fi eradicate toate tipurile de plagiat identificate în cadrul conținutului unei lucrări de licenta / diplomă / dizertatie master / doctorat , respectiv :
 Plagiere generată de necitarea ori citarea incorectă a diverselor surse bibliografice ce stau la baza realizării respectivei lucrări de licentă
 Plagiere datorată preluării integrale a unor texte ori fragmente din acestea,ce aparțin diverșilor autori ce nu se regăsesc în cadrul bibliografiei aferente unei lucrări de diplomă
 Plagiere cauzată de unele mențiuni incomplete ori incorecte în ceea ce privește sursa preluării informațiilor
 Plagiere determinată de copierea fragmentată a unor texte, idei, rezultate, raționamente, ce sunt prezentate drept concepție proprie
 Plagiere datorată informațiilor eronate ce sunt semnalate ca fiind reale în domeniul surselor bibliografice – în acest fel nu există posibilitatea unei identificări și implicit verificări a surselor respective
 Plagiere generată de un complex de reproduceri (texte, fragmente, idei, raționamente, tehnologii, concluzii, etc) ce aparțin mai multor autori, reproduceri ce sunt intercalate în cadrul conținutului unei lucrări grad sau de diplomă, cu omiterea surselor originale
 Plagierea ce este determinată de o citare mascată a diverselor surse bibliografice, cu delimitarea corectă doar a unor fragmente ce au fost preluate, cu omiterea majorității acestora
 Plagiere ce se datorează unor copieri „de tip deghizat”, respectiv preluarea unor texte, idei, concluzii, argumentări, raționamente, etc, cu modificarea unor expresii, a ordinii de așezare în text ori a modului de elaborare a frazei
 Plagiere datorată multitudinilor de preluări din diverse surse bibliografice, preluări ce reprezintă întreg conținutul unei lucrări de licenta diploma doctorat
 Plagiere determinată de preluarea unor idei, texte, argumente, raționamente, etc ce aparțin unei terțe persoane, cu conceperea unor formulări analogice pentru acestea ori prin folosirea unor divers e sinonime în cadrul conținutului

 

Tipuri de plagiat – Eliminare Plagiat Garantat