„Eliminare plagiat” – la un click distanță de conținutul unic pe care ți-l dorești ! Completează acum un formular de comanda și vei avea ocazia să constați în propriul buget care este diferența dintre costul unei lucrări de licenta – diplomă – master – grad – doctorat nou-concepute și cel al unei lucrări de diplomă „restaurate” (prin eliminarea oricăror potențiale elemente plagiate) de „Eliminare plagiat” !
Originalitate 100 %, fără rabat de la calitatea conținutului inițial !

Conceptul „Eliminare plagiat” reprezintă reacția firească și mai ales necesară la ceea ce, pe bună dreptate, poate fi numit „fenomenul plagiat”.

Plagiat la nivel înalt
Din păcate pentru actualul mediu academic românesc, numărul cazurilor celebre de plagiat (în categoria cărora sunt menționate nu doar personalități din viața publică, ci și din mediul universitar) a crescut exponențial în ultimii ani, unul dintre motivele principale ale extinderii exponențiale ale acestui fenomen constând în insuficiența ori incorecta aplicare a Legii Educației.
Iar situația este cu atât mai incertă și în același timp gravă (privită prin prisma încurajării unor astfel de practici, în lipsa unor măsuri ferme și categorice) cu cât actuala comisie națională specializată din subordinea Ministerului Educației – Consiliul Național de Etică – nu are, prin lege, nici un fel exclusivitate în ceea ce privește deciziile ce pot fi aplicate în cazul demnitarilor ce comit acte de plagiat. Practic, logic și moral, o Comisie ce se află în subordinea unui minister, ce este guvernat de un om politic acuzat de plagiat, nu are capacitatea de a lua o decizie corectă și oportună în astfel de situații.
Protejarea, la nivel instituțional, a diverșilor demnitari ori persoane cu influență în viața publică românească, este în contradicție cu toate normele aplicabile în domeniul deontologiei profesionale din mediul academic, motiv pentru care se impune modificarea în regim de urgență a legislației în domeniu.
În acest moment, universitățile românești care au dreptul de acorda titlul de doctor nu au și dreptul de a-l retrage, în situația în care se constată și dovedește existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat. Motiv pentru care se impune, pe lângă o evaluare strictă a tuturor școlilor doctorale, și introducerea în regim de urgență, în cadrul Legii Educației, a unor prevederi explicite în domeniul plagiatului comis de demnitari, ca și de către membrii mediului academic universitar, ce au reușit să ocupe diverse funcții tocmai pe baza titlurilor obținute prin fraudă.
Ajunși profesori universitari cu o diplomă obținută pe baza unei lucrări plagiate, cu titluri primite la universitățile românești și nu doar, plagiatorii ori așa numiții „impostori academici” continuă, în lipsa unei legislații adecvate, să se bucure de toate beneficiile și recunoașterile ce sunt generate de obținerea titulaturii de „doctor”, incriminând ori de câte ori au ocazia lucrările de diplomă ale studenților din subordine.

Plagiat versus plagiatori ?
Dacă pentru cazurile de plagiat menționate anterior încă nu s-a reușit (ori nu s-a dorit) identificarea unei soluții viabile, care să aibă capacitatea de a eradica în scurt timp și pentru totdeauna acest fenomen, ce aduce atingeri deosebite mediului academic românesc pe plan nu doar național, ci și internațional, în cazul identificării plagiatului (ori doar a unor elemente plagiate) din cadrul unor lucrări de licență, disertații master ori lucrări de grad didactic, măsurile luate de către conducerile instituțiilor de învățământ superior sunt unele deosebite, cu consecințe ce pot fi nebănuite pentru persoana considerată a fi în culpă.

Toate universitățile și facultățile s-au grăbit nu doar să își afirme clar poziția și măsurile ce vor fi aplicate în cazul identificării unui posibil plagiat în cadrul unei lucrări de diplomă, ci și să-și achiziționeze software-uri care mai de care mai complexe pentru verificarea lucrărilor de licenta -diplomă.
Dar cine oare și-a pus problema eticii sancționării unui plagiat în cazul unei lucrări de licență ori a unei lucrări master, în condițiile în care, în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior, predă și se impune un cadru didactic ce și-a obținut ori consolidat poziția tocmai prin intermediul unui plagiat ?
Sunt bine-cunoscute miile de cazuri din trecut în care chiar cadrele didactice îndrumătoare le ofereau (nu fără nici un motiv, normal) propriilor studenți lucrări de licenta – diplomă – dizertatie – doctorat gata făcute, lucrări de diplomă ce fusesă prezentate și susținute în anii anteriori. În aceste situații se impunea ori nu problema plagiatului ? Și dacă s-a constatat existența plagiatului, în câte dintre cazuri principalii adevărați vinovați (cadrele didactice) au răspuns cu adevărat pentru gesturile lor de „caritate, moralitate & profesionalism” ?

Eliminare plagiat” vine în întâmpinarea tuturor celor care nu mai vor să plătească în plus pentru lucrări de diplomă obținute prin diverse căi și mijloace. Discret, prompt și responsabil, te ajutăm să scapi rapid de grija plagiatului, prezentându-te în fața comisiei de evaluare cu o lucrare de diplomă originală 100 %.

Eliminare Plagiat – 100% Garantat