Cum pot să văd schimbările realizate de editor? 
la solicitarea clientului, toate amendamentele realizate de către editor documentului vor fi trecute cu ajutorul unui program care le evidenţiază. Le recomandăm clienţilor să analizeze fiecare schimbare în mod individual. Totuşi, în cazul în care clientul doreşte să accepte toate schimbările efectuate, acesta va fi anunţat în momentul în care va primi documentul.

Pot să doresc anumite anumite cerinţe specifice cum ar fi cele de stil sau format sau alte cerinţe speciale? 
Clientul ne poate informa cu privire la stilul în care trebuie redactat textulsau alte cerinţe pe care le poate avea, notându-le în formularul de comandă. Editorii noştri pricepuţi la o varietate largă de stiluri.

De ce este importanta editarea formatului unui manuscris? 
În procesul de editare, formatul determina disponibilitatea spaţiului alb pe foaia de hârtie unde editorul îşi poate insera notele şi observaţiile. Dacă plănuieşti să îţi trimiţi manuscrisul unor posibili agenţi de publicare, ar trebui ca înainte să elimini toate erorile posibile. Ai o singură oportunitate să faci o primă impresie asupra agenţilor şi editorilor. Chiar şi în cazul în care plănuieşti să îţi publici singur manuscrisul, cartea printata ar trebui să se compare în mod favorabil cu cele publicate deja, care au trecut toate printr-un proces riguros de editare.
Ai putea să te simţi jenat dacă manuscrisul publicat de tine este plin cu erori de amatori. O editare şi corectare amănunţită sunt la fel de importante pentru persoanele care se publică singure ca orice alt produs comercial.

Care sunt cele mai comune greşeli de gramatică şi folosirea limbii la care trebuie să fiu atent atunci când fac corectarea unui text :
– Acordul intre timpurile verbale: amestecarea timpului prezent cu cel trecut într-o singură frază
– Acordul intre subiect şi predicat: folosirea conjugării plurale ale verbului cu subiect singular
– Acordul intre pronume şi caz: amestecarea subiectului şi a obiectului dintr-o propoziţie
– Amestecarea unor cuvinte care par similare: folosirea unor cuvinte care descriu unghiuri diferite
– Folosirea greşită a apostrofului
– Conjugarea incorectă a verbelor modale
– Cuvinte cu care se scriu sau se pronunţa în mod similar, însă care au semnificaţie diferită şi care nu pot fi mereu detectate de către verificările gramaticale automate

Unele erori comune legate de tipografie, stil şi format sunt :
– Spaţiul dublu dintre caractere, mai ales după punct.
– Titluri greşite sau lipsa
– Coloane şi rânduri nearanjate într-un tabel
– Margini nealiniate
– Note de subsol incorecte
– Mărimi incorecte ale fonturilor folosite
– Majuscule folosite greşit
– Note de subsol care nu se potrivesc cu elementul de referinţă
– Folosirea incorectă a mărcilor
– Date incorecte
– Inconsistenta în folosirea abrevierilor

Care sunt tipurile de editare? 
Editarea substantivelor. Cea mai intensiva formă de editarea este cea a substantivelor. Documentul este evaluat ca un întreg şi pentru probleme de structură, organizare, coerenta şi consistenţă logicii.
Se pot adăuga sau se pot elimina propoziţii. Paragrafele pot fi rescrise, condensate sau extinse. Unele părţi din texte pot fi mutate dintr-o secţie în alta.

Editarea 
Editorul corectează problemele de gramatică, stil, repetiţie, folosirea cuvintelor şi jargonul.

Corectarea 
Corectarea este cea mai uşoară formă de editare. Se pot corecta formele minore care includ:
– Erorile de gramatică şi de stil (de exemplu folosirea timpurilor verbale, numeralelor etc)
– Erori în folosirea majusculelor, punctuaţiei ( de exemplu folosirea virgulei, apostroafelor, punctelor, punct şi virgulă)
– Erori de tipografie şi folosirea cuvintelor

Formatare 
Editorul va ameliora textul documentului pentru a se asigura că se supune formatul necesar, de exenplu formatul pe care îl necesita un ziar anume.

Referinţe / literatura citată 
Sunt verificate citatele din literatura pentru a se asigura că fiecare care apare în text este inclus în listă. Şi citatele sunt verificate pentru a se asigura că acestea corespund cu cele originale. Se corectează formatul citatelor pentru ca acestea să fie conform cerinţelor.

Care sunt beneficiile editării şi corecturii de către profesionişti? 
Beneficiile folosirii unui serviciu profesional de corectura şi editare includ:
– Îmbunătăţirea calităţii scrisului
– Îmbunătăţirea clarităţii, organizării şi a lizibilităţii
– Text fără greşeli, concis şi clar
– Idei complexe comunicare în mod clar
– Punerea accentului pe noutate şi semnificaţie
– Clarificarea meritului ştiinţific al cercetării
– Reducerea stresului a publicaţiilor ştiinţifice
– Reducerea timpului petrecut cu gramatică şi stil
– Creşte atitudinea favorabilă a editorilor şi a evaluatorilor
– Creşte posibilitatea ca lucrarea să fie acceptată
– Reduce cererea pentru evaluare
– Reduce timpul de publicare

Folosirea unui serviciu profesionist de editare şi corectare are mai multe avantaje practice. Un scris de calitate înalta consuma cantităţi mari de timp, ceea ce reprezintă cea mai preţioasă resursa disponibilă unui academician. În mod frecvent, calitatea unui scrisului poate fi îmbunătăţită mai repede şi mai uşor de către un editor care nu a luat parte în mod direct în cercetare. În plus, folosirea unor astfel de servicii creşte perioada de timp disponibilă pentru realizarea altor sarcini cum sunt administrarea proiectelor de cercetare, citirea literaturii ştiinţifice, dezvoltarea propunerilor şi multe altele.

Este mai posibil ca un manuscris bine editat şi corectat să fie publicat într-un jurnal care are un impact major. Când erorile de stil şi gramatica sunt rare, evaluatorii se pot concentra asupra evaluării noutăţii şi semnificaţiei cercetării efectuate.

Corectură, verificare şi revizuire academica: licenta, master, grad